Jerzy Cypryś

Jerzy Cypryś

JERZY CYPRYŚ

Radny województwa podkarpackiego V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, członek Komisji Głównej, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Statutowej.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie, dziennikarz Wydawnictwa A-Z Dziennik Obywatelski oraz w dzienniku Super Nowości.

W działalności zawodowej pełnił funkcje wicekuratora oświaty w Rzeszowie oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W działalności społecznej w latach 2010-2014 był Radnym Miasta Rzeszowa – Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi i Organizacjami Pozarządowymi. W V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego był jego przewodniczącym od 25 stycznia 2016 r. do 16 listopada 2018 r.

Jest członkiem Rady Programowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Rady Społecznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju, uhonorowany przez Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej „Złotą Odznaką Honorową”, odznaczony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Odznaką Honorowa „Za zasługi dla turystyki” oraz przez Ministerstwo Edukacji i Sportu Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla Policji”.

W maju 2019 r. odznaczony Srebrym Krzyżem Zasługi za zasługi dla samorządu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Urodzony w 1966 r. w Rzeszowie, ukończył historię na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30