Ewa Draus

draus3 bio
EWA DRAUS

Radna Województwa Podkarpackiego IV, V i VI kadencji. W VI kadencji Wicemarszałek województwa podkarpackiego, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprzewodnicząca Sejmiku w IV kadencji. 

Wykształcenie wyższe w zakresie socjologii i ekonomii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Nauk Społecznych), Instytutu Katolickiego w Paryżu (Instytut Nauk Społecznych i Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Handlowej w Lille.

Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - Instytut Politologii i Polityki Regionalnej. W latach 2005-2007 wojewoda podkarpacki, w latach 2000-2003 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Działacz społeczny w organizacjach pozarządowych.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30