Dariusz Sobieraj

sobieraj bio

DARIUSZ SOBIERAJ

Radny województwa podkarpackiego IV, V i VI kadencji.Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

W latach 2010 - 2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W sejmiku V kadencji był członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

W roku 1988 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, w 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i urologii  oraz organizacji służby zdrowia.
Po studiach pracował w Szpitalu w Brzozowie, najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. We wrześniu 1997 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie, a od grudnia 1997 r. do chwili obecnej pełni funkcję Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wraz z zespołem współpracowników wdrożył na Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne, takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalną prostatektomię oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych, jak i klasycznych. Od 1 lipca 2008 r. jest także Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.

Aktywnie działa w wielu towarzystwach medycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w Polskim Towarzystwie Urologicznym, Europejskim Towarzystwie Urologicznym (EUA) oraz Amerykańskim Towarzystwie Urologicznym (AUA). Od listopada 2018 roku jest w zarządzie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Przez trzy kadencje (od 1998 do 2010 roku) pełnił funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998-2002 był Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełnił obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 został ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny.

Od 20 lat należy do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ma czworo dzieci oraz troje wnuków: Jasia, Ninkę i Adasia.


Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30