Danuta Stępień

stepien bio

 DANUTA STĘPIEŃ

Radna Województwa Podkarpackiego III i VI kadencji. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Rewizyjnej.

Absolwentka WSP w Rzeszowie – magister fizyki, Profesor Oświaty, ukończyła Studia Podyplomowe z Informatyki i z Zarządzania Oświatą. Posiada: tytuł edukatora z zakresu prawa oświatowego i eksperta d/s awansu zawodowego. Jest egzaminatorem OKE z fizyki.

Odznaczona Srebrnym (2000 r.) i Złotym (2018 r.) Krzyżem Zasługi, Medalem KEN (2001 r.), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010 r.).

Życie zawodowe związała z rzeszowską oświatą. Swoją wiedzę i wysokie kwalifikacje z sukcesem wykorzystuje w kierowaniu IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Rzeszowie. Ceniona przez grono współpracowników, rodziców i młodzież za rzetelność, kompetentność, sprawność organizacyjną, otwartość i życzliwość.

Prywatnie – mężatka, mąż dr nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej. córka – mężatka, absolwentka UJ, dr nauk przyrodniczych,jJedna wnuczka.

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30