Czesław Łączak

laczak bio

CZESŁAW ŁĄCZAK

Radny Województwa III, IV, V i VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Członek Komisji Głównej, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Statutowej.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Pracuje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji.

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30