Bogdan Romaniuk

romaniuk bio

BOGDAN ROMANIUK


Radny Województwa Podkarpackiego III , IV, V i VI kadencji. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego IV kadencji od dnia 27 maja 2013 roku, następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

W latach 1999-2002 Sekretarz Powiatu Kolbuszowskiego, w latach 2002-2006 Starosta Powiatu Kolbuszowskiego.

Wykształcenie wyższe teologiczne, nauczyciel.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30