Andrzej Ćwierz

cwierz bioRadny Województwa VI kadencji, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poseł na sejm RP V i VI kadencji, zaangażowany w prace Komisji Edukacji i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych, Wiceprzewodniczący delegacji polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W latach 1995-2005 Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „:Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska.
Nauczyciel w I LO w Jarosławiu, pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej oraz AGH, doradca metodyczny w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie na emeryturze.

Lubi podróże i wyprawy naukowo-nurkowe (m. in. Egipt, Maroko).

Prywatnie żonaty, dwie córki.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30