Dorota Chilik

chilik d bio

DOROTA CHILIK

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego od 25 stycznia 2016 r., Radna Województwa Podkarpackiego V kadencji. Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, Członek Komisji Rozwoju Regionalnego. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Studiowała na AGH w Krakowie oraz na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie zdobyła tytuł magistra z zakresu zarządzania i marketingu – specjalizacja – strategie marketingowe, ekonomika i zarządzanie. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe na UMCS z zakresu europeistyki o specjalizacji Samorząd Lokalny w strukturach UE, dotacje UE.

Od 15 lat pracuje jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE. Od 10 lat zatrudniona w Towarzystwie Jezusowym w Starej Wsi k. Brzozowa na stanowisku: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE, koordynator projektów UE; współpracuje i realizuje projekty inwestycyjne i miękkie w Ośrodku Caritas w Myczkowcach  oraz w DPS Sióstr Felicjanek w Iwoniczu; DPS Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu i wielu innych organizacji pozarządowych i kościelnych. Od 1997 r. zrealizowała kilkadziesiąt projektów na łączną kwotę dofinansowania: ok. 40 mln PLN.

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA to realizacja projektów:
- „Skarby Pogranicza – ochrona dziedzictwa kulturowego terenów przygranicznych” Program PL-BY-UA  – prace budowlano – konserwatorskie przy kompleksie OO Jezuitów w Starej Wsi oraz Zamku w Żółkwi na Ukrainie – (ok. 4,3 mln Euro);
- „Pod Bezpiecznym Dachem – rozwój infrastruktury w DPS Konwentu OO Bonifratrów w Iwoniczu” Program szwajcarski – (ok. 3 mln zł);
- „Jezuickie Perły Południa” dofinansowanie z Programu Norweskiego na kwotę 2,5 mln Euro obejmowało renowację 3 obiektów Jezuickich w Krakowie /Kościół św. Barbary, Dom Zakonny na Małym Rynku w Krakowie, Bazylika NSPJ na ul. Kopernika/;
- „Jezuicka Perła Podkarpacia” dofinansowanie ze środków UE Programu RPO WP na lata 2007 – 2013 na kwotę 4 mln zł obejmowało renowację Bazyliki i Klasztoru OO. Jezuitów w Starej Wsi – prace renowacyjne w środku i na zewnątrz;
- powstanie w Myczkowcach w Ośrodku Caritas: „Ogrodu Ekumenicznego” z 140 miniaturowymi kopiami drewnianych kościółków z terenu Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy czy „Ogrodu biblijnego”;
- powstanie infrastruktury dla ciężko chorych dzieci w DPS w Iwoniczu prowadzonego przez Siostry Felicjanki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE z RPO WP. 

Mieszka w Rogach (Gmina Miejsce Piastowe), mama 5 dzieci (Daniel, Kamil, Krzyś, Maria, Maks). Wraz z mężem i synami prowadzi firmę FPHU „Meble-Chilik” – produkcja mebli na zamówienie oraz nową linię produkcyjną FURNICHIL – produkcja frontów meblowych, paneli dekoracyjnych oraz paneli ażurowych.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30