w-buczakWojciech Buczak 

W październiku 2015 r. wybrany Posłem na Sejm RP VIII kadencji.

Wcześniej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego I, III, IV i V kadencji. Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Wspópracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W Sejmiku członek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość".

Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność", członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". Prezes Stowarzyszenia Komitet Społeczny Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

W I kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego był Przewodniczącym Klubu Radnych AWS i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, w III kadencji Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku, a w IV kadencji Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 16 lipca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Zawodowo związany z Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność", gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu.Wcześniej pracował jako specjalista konstruktor w Zakładzie Badawczo Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów".Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Honorowy Obywatel Sokołowa Młp.

Magister inżynier mechanik, specjalność technologia budowy maszyn. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, studia ukończył w 1980 r.

Prywatnie żonaty, troje dzieci, troje wnucząt. Hobby: turystyka, narciarstwo.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30