III kadencja (lata 2006-2010)

W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.

Radni Województwa Podkarpackiego III Kadencji (2006 - 2010):

1. Bajda Stanisław - Prawo i Sprawiedliwość, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

2. Bartman Stanisław - Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Bartnik Stanisław - Prawo i Sprawiedliwość

4. Błądek Lidia - Prawo i Sprawiedliwość, Wiceprzewodnicząca Sejmiku

5. Borcz Jerzy - Platforma Obywatelska

6. Buczak Wojciech - Prawo i Sprawiedliwość

7. Burek Jan - Prawo i Sprawiedliwość, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

8. Cholewiński Zygmunt - Prawo i Sprawiedliwość, Marszałek Województwa Podkarpackiego

9. Ciepły LeszekNarodowy Kongres Polski

10. Cynkar Sławomir - Platforma Obywatelska

11. Czarniecki Marek - Polskie Stronnictwo Ludowe

12. Gudyka Józef - Prawo i Sprawiedliwość

13. Konieczny Janusz - Lewica i Demokraci

14. Kościelny Stanisław - Polskie Stronnictwo Ludowe

15. Kubas - Hul Teresa - Platforma Obywatelska, Wiceprzewodnicząca Sejmiku

16. Kuźniar Lucjan - Polskie Stronnictwo Ludowe

17. Lewicki Maciej - Platforma Obywatelska

18. Łączak Czesław - Prawo i Sprawiedliwość, Wiceprzewodniczący Sejmiku

19. Majchrowicz Tadeusz - Prawo i Sprawiedliwość

20. Matusiewicz Andrzej - Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Sejmiku

21. Miazga Mieczysław - Prawo i Sprawiedliwość

22. Miklicz Sławomir - Platforma Obywatelska

23. Pieniądz Jan - Polskie Stronnictwo Ludowe

24. Reguła Andrzej Zygmunt - Polskie Stronnictwo Ludowe

25. Romaniuk Bogdan - Prawica Rzeczypospolitej

26. Rutkowski Michał - Platforma Obywatelska

27. Rzońca Bogdan - Prawo i Sprawiedliwość, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

28. Stępień Danuta - Platforma Obywatelska

29. Szafraniec Zbigniew - Samoobrona

30. Szajna Józef - Polskie Stronnictwo Ludowe

Śnieżek Adam - Prawo i Sprawiedliwość (radny 2006-2008, następnie poseł)

31. Tofilski Bogusław - Liga Polskich Rodzin

32. Wojtys Przemysław - Prawo i Sprawiedliwość

33. Ziobro Kazimierz - Liga Polskich Rodzin, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30