Lista radnych III kadencji

W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.

Radni Województwa Podkarpackiego III Kadencji (2006 - 2010):

1. Bajda Stanisław

Prawo i Sprawiedliwość

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

2 Bartman Stanisław Polskie Stronnictwo Ludowe
3 Bartnik Stanisław Prawo i Sprawiedliwość
4 Błądek Lidia

Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Sejmiku

5 Borcz Jerzy Platforma Obywatelska
6 Buczak Wojciech Prawo i Sprawiedliwość
7 Burek Jan

Prawo i Sprawiedliwość

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

8 Cholewiński Zygmunt

Prawo i Sprawiedliwość

Marszałek Województwa Podkarpackiego

9 Ciepły Leszek Narodowy Kongres Polski
10 Cynkar Sławomir Platforma Obywatelska
11 Czarniecki Marek Polskie Stronnictwo Ludowe
12 Gudyka Józef Prawo i Sprawiedliwość
13 Konieczny Janusz Lewica i Demokraci
14 Kościelny Stanisław Polskie Stronnictwo Ludowe
15 Kubas-Hul Teresa

Platforma Obywatelska

Wiceprzewodnicząca Sejmiku

16 Kuźniar Lucjan Polskie Stronnictwo Ludowe
17 Lewicki Maciej Platforma Obywatelska
18 Łączak Czesław

Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodniczący Sejmiku

19 Majchrowicz Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość
20 Matusiewicz Andrzej

Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Sejmiku

21 Miazga Mieczysław Prawo i Sprawiedliwość
22 Miklicz Sławomir Platforma Obywatelska
23 Pieniądz Jan Polskie Stronnictwo Ludowe
24 Reguła Andrzej Zygmunt Polskie Stronnictwo Ludowe
25 Romaniuk Bogdan Prawica Rzeczypospolitej
26 Rutkowski Michał Platforma Obywatelska
27 Rzońca Bogdan

Prawo i Sprawiedliwość

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

28 Stępień Danuta Platforma Obywatelska
29 Szafraniec Zbigniew Samoobrona
30 Szajna Józef Polskie Stronnictwo Ludowe
  Śnieżek Adam

Prawo i Sprawiedliwość

(radny 2006-2008, następnie poseł)

31 Tofilski Bogusław Liga Polskich Rodzin
32 Wojtys Przemysław Prawo i Sprawiedliwość
33 Ziobro Kazimierz

Liga Polskich Rodzin

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30