Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

Zakres działań

  • ocena priorytetów współpracy zagranicznej Województwa w powiązaniu z propozycjami strategii rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzynarodowej,
  • opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzyregionalnej,
  • ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • ocena polityki informacyjnej Województwa,
  • ocena współpracy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi,
  • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji samorządowej i rządowej w celu współdziałania na rzecz opracowania priorytetów
  • współpracy zagranicznej Województwa,
  • opiniowanie programów rozwoju turystyki w województwie

Skład osobowy

Karol Ożóg - Przewodniczący Komisji 
  - Wiceprzewodniczący Komisji
Kamila Piech - Członek Komisji
Jan Dziubiński - Członek Komisji
Jacek Kotula - Członek Komisji
Krzysztof Feret - Członek Komisji
Stefan Bieszczad - Członek Komisji  
Joanna Bril - Czlonek Komisji
Piotr Tomański - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji