Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działalności:

podejmuje czynności w celu wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

przygotowuje propozycję stanowiska w danej sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku.

Skład osobowy

Maria Napieracz - Przewodnicząca Komisji 
Joanna Bril - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji 
Monika Brewczak - Sekretarz Komisji