Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego

Zakres działań

  • opiniowanie projektów rozwoju regionalnego
  • opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego
  • opiniowanie wieloletnich programów Województwa
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa
  • ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego
  • ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego
  • opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych. 

Skład osobowy

 

Kamila Piech - Przewodnicząca Komisji
Joanna Bril - Wiceprzewodnicząca Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji
Stanisław Kruczek - Członek Komisji 
 Ewa Draus - Członek Komisji
Jan Tarapata - Członek Komisji
Antoni Pikul - Członek Komisji