Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Celem działania Komisji Regulaminowej Sejmiku jest przygotowanie projektu zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego w oparciu o propozycje przedłożone Przewodniczącemu Sejmiku przez komisje, radnych i Zarząd Województwa oraz na podstawie analizy i uzgodnień dokonanych przez przedmiotową komisję. Planowane zmiany Regulaminu mają na celu doprowadzenie do zgodności przepisów z aktualnym stanem prawnym.

 

Skład osobowy:

1. Maria Fajger Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Pilch Członek Komisji
3. Jerzy Borcz Członek Komisji
4. Wojciech Zając Członek Komisji
5. Jerzy Cypryś Członek Komisji
6. Jan Tarapata Członek Komisji