Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 Zakres działań:

łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju

wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę edukacyjną, kulturalną i społeczną

wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za granicą

analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju

podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich obyczajów, tradycji i historii

współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą.

 

Skład osobowy:

Jacek Magdoń - Przewodniczący Komisji 
Karol Ożóg - Wiceprzewodniczący Komisji 
Monika Brewczak - Członek Komisji
Maria Napieracz - Członek Komisji 
Andrzej Ćwierz - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Czesław Łączak   -Członek Komisji