Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Karpacka

Zakres działań:

  • proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami i samorządami makroregionu karpackiego
  • ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie karpackim
  • ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego
  • ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów makroregionu karpackiego
  • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego
  • kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu karpackiego
  • promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami państw regionu karpackiego.

 

Skład osobowy

Adam Drozd
- Przewodniczący Komisji 
Piotr Pilch - Członek Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji 
Ewa Draus - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji