Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Gospodarki i Infrastruktury

Zakres działań

  • opiniowanie projektu rozdziału środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w województwie,
  • opiniowanie projektu podziału środków na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa,
  • opiniowanie planów inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie,
  • opiniowanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa,
  • opiniowanie zadań Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
  • problematyka geodezji i kartografii   

Skład osobowy

Stefan Bieszczad - Przewodniczący Komisji
Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Komisji 
Jan Dziubiński - Członek Komisji
Adam Drozd - Członek Komisji
Dorota Łukaszyk - Członek Komisji 
Karol Ożóg - Członek Komisji 
Kamila Piech - Członek Komisji
Bogdan Romaniuk - Członek Komisji
Antoni Pikul - Członek Komisji
Ewa Draus - Członek Komisji
Jan Tarapata - Członek Komisji