Komisja Gospodarki i Infrastruktury

Komisja Gospodarki i Infrastruktury

Zakres działań

  • opiniowanie projektu rozdziału środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w województwie,
  • opiniowanie projektu podziału środków na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa,
  • opiniowanie planów inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie,
  • opiniowanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa,
  • opiniowanie zadań Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
  • problematyka geodezji i kartografii   

Skład osobowy

Stefan Bieszczad - Przewodniczący Komisji
Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Komisji 
Jan Dziubiński - Członek Komisji
Adam Drozd - Członek Komisji
Dorota Łukaszyk - Członek Komisji 
Karol Ożóg - Członek Komisji 
Kamila Piech - Członek Komisji
Bogdan Romaniuk - Członek Komisji
Antoni Pikul - Członek Komisji
Ewa Draus - Członek Komisji
Jan Tarapata - Członek Komisji

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30