Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia

Zakres działań

  • współpraca z jednostkami i organizacjami stanowienia prawa i przestrzegania prawa (parlamentarzyści, sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia i organizacje społeczne i samorządowe)
  • występowanie do organów władzy publicznej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw i wolności obywateli
  • podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom   i młodzieży
  • opiniowanie organizacji i koordynacji ruchu drogowego na terenie Województwa
  • analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość i informacje oraz materiały z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej w kreowaniu rynku pracy i wspieraniu rozwoju Województwa.

Skład osobowy