Sejmik Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 1. Piotr Pilch - Przewodniczący Klubu
 2. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Karol Ożóg - Sekretarz
 4. Jacek Magdoń - Skarbnik
 5. Stefan Bieszczad 
 6. Jerzy Borcz
 7. Jerzy Cypryś
 8. Ewa Draus
 9. Adam Drozd
 10. Jan Dziubiński
 11. Maria Fajger
 12. Anna Huk
 13. Mariusz Król
 14. Stanisław Kruczek 
 15. Andrzej Ćwierz
 16. Czesław Łączak
 17. Dorota Łukaszyk
 18. Maria Napieracz
 19. Władysław Ortyl 
 20. Monika Brewczak
 21. Kamila Piech
 22. Joanna Bril
 23. Mieczysław Tołpa
 24. Wojciech Zając