Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

 
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 września 2010 r. o godz.9.00 w sali 147, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Przyjęcie protokołu /Nr 51/ z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2008 - 2009 "Wojewódzkiego programu Opieki nad Zabytkami w Województwie podkarpackim na lata 2006 - 2009„.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i nadania Statutu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego systemowego pn."Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego /regionalnego rynku pracy" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego.
 8. Informacja na temat projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010 (poddziałanie 9.1.3 PO KL).
 9. Informacja na temat realizacji "Programu Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2005 - 2009".
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2015. Podkarpackim na lata 2005 - 2009".
 11. Sprawy różne /korespondencja bieżąca, własne wnioski, zapytania/.

   
Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30