Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji

 
Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 września 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z następującym porządkiem obrad:
  1. Przyjęcie protokołu /nr 46/ z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Informacja nt. Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
  3. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za II kwartał 2010 roku.
  4. Sprawy różne /bieżąca korespondencja, własne wnioski, zapytania/.

     

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
 
 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30