Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów

 
Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 września 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 z następującą tematyką:
 
 
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
  Podkarpackiego na 2010 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011-2013.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2015.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 8. Sprawy różne.

   
Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku
Województwa Podkarpackiego


Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30