Posiedzenie Komisji Głównej

 
Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 14 września 2010r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w sali 147 I piętro z następującym porządkiem posiedzenia:
 

1. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim w I półroczu 2010 roku.
2. Przedłożenie informacji nt. Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
3. Przyjęcie protokołu nr 28 z posiedzenia Komisji Głównej
4. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
5. Sprawy różne.

 

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30