Obchody 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Przemyślu

altObchody 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Przemyślu rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji ofiar II wojny światowej w Kościele Garnizonowym z udziałem pocztów sztandarowych, młodzieży przemyskich szkół i służb mundurowych.Druga część uroczystości odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu Wojskowym z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych oraz orkiestry. Po uroczystym apelu za poległych delegacje złożyły kwiaty i wieńce.
Samorząd Województwa Podkarpackiego w uroczystościach reprezentowali: Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa, Stanisław Bajda - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Informacja przygotowana na podstawie materiałów
przekazanych przez Urząd Miasta Przemyśla


  • przemysl1
  • przemysl2
  • przemysl3
  • przemysl4
  • przemysl5
  • przemysl6

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30