Posiedzenie Komisji Głównej

 
Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 14-01-2010 r. o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w sali 147 I piętro z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu nr 18 posiedzenia Komisji Głównej z dnia 16 grudnia 2009 r.
 2. Informacja nt. stanu przygotowania projektów z Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 3. Zaopiniowanie porządku obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w IV kwartale 2009 r.
 5. Sprawy różne.


   
  Jolanta Śmietana
  Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30