Obrady Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 20 stycznia 2010 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie obradować będą trzy Komisje Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury rozpocznie się o godz. o godz. 11.00 w sali 147 z następującym porządkiem obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Leżajsk. (druk Nr XLII/1/10)
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji do regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób. (druk Nr XLII/11/10)
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011-2013. (druk Nr XLII/18/10)
4. Informacja nt. koncepcji obsługi transportem kolejowym Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.(Realizacja planu pracy komisji)
5. Sprawy różne.

 Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej rozpocznie się o godz. 12.00 w sali nr 212 z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji/ nr 53 i 54/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej za 2009 r.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego rozpocznie się o godz. 12.30 w sali 147 z następującym porządkiem obrad:
1. Informacja o stanie przygotowania projektów z województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. (druk Nr XLII/15/10)
2. Przedłożenie informacji na temat Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.(druk Nr XLII/16/10)
3. Sprawy różne.

 

 

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30