XLII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XLII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 25 stycznia 2010 r. (poniedziałek), o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XLI sesji.
 3. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Województwa Podkarpackiego do przygotowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji do regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób. (druk Nr XLII/11/10)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Leżajsk. (druk Nr XLII/1/10)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. (druk Nr XLII/2/10)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. (druk Nr XLII/3/10)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. (druk Nr XLII/4/10)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. (druk Nr XLII/5/10)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. (druk Nr XLII/6/10)
 11. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/737/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin uprawnych. (druk Nr XLII/7/10)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. (druk Nr XLII/8/10)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów".(druk Nr XLII/9/10)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej". (druk Nr XLII/10/10)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/672/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2009/2010 i przystąpienia do realizacji projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010. (druk Nr XLII/12/10)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w 2010 roku. (druk Nr XLII/13/10)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. (druk Nr XLII/19/10)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011-2013. (druk Nr XLII/18/10)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r. (druk Nr XLII/14/10)
 20. Przedłożenie informacji na temat stanu przygotowania projektów z województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. (druk Nr XLII/15/10)
 21. Przedłożenie informacji na temat Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. (druk Nr XLII/16/10)
 22. Przedłożenie sprawozdania z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Sejmiku. (druk Nr XLII/17/10)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie sesji.

   
  Porządek XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf) - pobierz

   
  Przewodniczący Sejmiku
  Województwa Podkarpackiego

  Andrzej Matusiewicz

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30