Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Al. Cieplińskiego 4 z następującą tematyką :1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011 - 2013.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012" w 2010 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Leżajsk.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
7. Sprawy różne.
 

 

 

 

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30