Lista osób które otrzymały odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” -nadaje się osobom fizycznym, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz cudzoziemcom i innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej lub też zakresem realizowanych zadań wybitnie przyczyniają się do rozwoju Podkarpacia, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturalnych, a także do szeroko rozumianej promocji województwa w kraju i za granicą. Odznaka pzyznawana jest tylko raz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być nadawana jako gratyfikacja pośmiertna. Wyróżnienie to musi być poprzedzone wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marszałka, Zarząd, lub komisje Sejmiku. Nadanie odznaki honorowej opiniuje Kapituła w skład której wchodzą Marszałek Województwa Podkarpackiego , Przewodniczący, po jednym Radnym z każdego Klubu Radnych oraz Przedstawiciel Zarządu wskazany przez Marszałka. Wręczanie odznaki odbywa się uroczyście, z okazji świąt państwowych lub innych ważnych wydarzeń z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego albo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. załącznik_1załącznik_2

 
zasluzony odznakaZasłużeni dla Województwa Podkarpackiego
Imię i Nazwisko Odznaczonego 
(nazwa instytucji, organizacji)

Ignacy Tokarczuk

Robert Korzeniowski

Andrzej Trybusz

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Grupa Bieszczadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Stan Borys

Katolicki Domu Kultury „Arka” w Racławicach

Józefa Szajna

Krzysztof Penderecki

Lech Kaczyński

Maria Kaczyńska

Leszek Deptuła

Grażyna Gęsicka

Stanisław Zając

Bronisław Kwiatkowski

Kazimierz Gilarski

Kazimierz Górny

Józef Sondej

Stanisław Mac

Janina Fetlińska

Bronisława Betlej

Lidia Czyż

Józefa Kwiatkowska

Jan Jarosiński

Stefania Szal

Andrzej Pityński

Adam Kozłowiecki

Bronisław Majgier

Jacek Dębicki

Władysław Andrzej Serczyk

Bogusława Herdzik

Aleksander Czarniawy

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Jerzy Buzek

Tadeusz Wrona

"Polskie Radio Rzeszów"

Andrzej Buczek

Hans Bollinger

Józef Ślisz

Danuta Steczkowska

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
"KRUSZGEO" SA.

Andrzej Fedaczyński

Zbigniew Nęcek

Stefan Piotr Mierzwa

Władysław Pogoda

Antoni Kopaczewski

Józef Michalik

Jan Partyka

Jan Budziaszek

Wojciech Potkański

Albina Kuraś

Roman Bartoń

Stanisław Woś

Rafał Wilk

Stanisław Nabywaniec

Adam Pęzioł

Jan Kopeć

Stanisław Słowik

Eugeniusz Kwiatkowski

Edward Frankowski

Marek Strączek

Zbigniew Larendowicz

Marian Jaworski

Mieczysław Mokrzycki

21 Brygada Strzelców

Władysław Rubin

odznaka1

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30