Śp. Stefan Piotr Mierzwa

Śp. Stefan Piotr Mierzwa, (ur. 12 listopada 1892r w Rakszawie koło Łańcuta, zm. 16 stycznia 1971r. w Houston w USA) - działacz polonijny, popularyzator historii, twórca Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1910 roku wyemigrował do USA. Uzyskał dyplom z ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Podjął pracę na Uniwersytecie Drake w Des Moines, gdzie osiągnął tytuł profesorski. Zdobycie wykształcenia kosztowało go tak wiele poświęceń, że postanowił pomóc innym ubogim emigrantom. W 1925 r. założył w tym celu Fundację Kościuszkowską, która do dziś pomaga polskim studentom w USA.

Fundacja przyznaje stypendia m.in. doktorantom, naukowcom oraz artystom. Na stypendia i granty dla polskich i amerykańskich studentów, naukowców i artystów oraz promocję kultury polskiej przeznacza rocznie około 1,5mln dolarów. Fundacja Kościuszkowska jest drugą najstarszą instytucją tego typu w Stanach Zjednoczonych.

Prowadzi także działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej (organizuje wystawy, odczyty, konkursy) w społeczeństwie amerykańskim. Przez 89 lat Fundacja realizowała m.in. pogramy wymiany studentów, letnie kursy językowe, konkursy muzyczne.

Z inicjatywy obecnego przewodniczącego, Fundacja włączyła się w kampanię przeciw używaniu przez media amerykańskie sformułowania "polskie obozy koncentracyjne".

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LVIII/ 1106 /14 z dn. 27.10.2014r. otrzymał pośmiertną odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30