Artykuły

Prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk

andrzej serczykProf. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk( ur. 23 lipca 1935 r. w Krakowie, zm. 5 stycznia 2014 r. w Rzeszowie) jeden z najwybitniejszych historyków polskich, czego m.in. dowodem jest zajmująca kilkaset pozycji liczba rozpraw naukowych publikowanych w kraju i za granicą, w tym 30 edycji książkowych (2 z nich przetłumaczono na język czeski i rosyjski, wydając je odpowiednio w Pradze i Moskwie). Był twórcą Zakładów Historii Europy Wschodniej na Uniwersytetach: Jagiellońskim, Rzeszowskim  i w Białymstoku. Za swoje zasługi został wybrany członkiem rzeczywistym Słowiańskiej Akademii Nauk i wszedł w skład kolegium redakcyjnego Harvard Ukrinian Studies.

Od chwili powstania w 1993 r., aż do roku 2009 (rezygnacja ze względu na stan zdrowia) był przewodniczącym rządowej polsko – ukraińskiej Komisji Podręcznikowej. W trakcie trwania trzeciej kadencji członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (łącznie 10 lat).  Badania naukowe profesora Serczyka koncentrowały się na dziejach Ukrainy oraz absolutyzmu rosyjskiego. Był pierwszym i jak dotąd jedynym polskim autorem całości dziejów Ukrainy. Za swoje zasługi w tej mierze został w 2006 roku wyróżniony prestiżową nagrodą Przeglądu Wschodniego.

Był zapraszany na wykłady zagraniczne (występował łącznie w blisko 30 uniwersytetach polskich, amerykańskich, kanadyjskich, niemieckich, ukraińskich i białoruskich). Pomagał, jako główny konsultant historyczny Jerzemu Hoffmanowi przy realizacji filmu "Ogniem i mieczem".

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XII/172/11 z 29.08.2011r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30