Artykuły

Bronisław Majgier

bronisław-majgierBronisław Majgier - doktor nauk prawnych (UMCS). Wykładowca prawa konstytucyjnego oraz samorządowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Od 1975 r., aktywny działacz i długoletni wiceprezes Zrzeszenia Prawników Polskich. Jeden z założycieli i sekretarz Towarzystwa Rozwoju Bieszczadów. Społeczny działacz ZHP (kierownik ośrodka szkoleniowego, członek Rady Chorągwi oraz Rady Naczelnej ZHP). Po reformie samorządowej z 1990 r. pierwszy i jedyny dyrektor biura Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Przemyślu. Przez cały okres istnienia Związku Gmin Ziemi Przemyskiej – Przewodniczący Zarządu Związku. Członek Ogólnopolskiego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. W roku 1989 członek zespołu doradczego ds. samorządu terytorialnego (Centralna Szkoła Administracji Publicznej).

W kadencji Senatu 1993 – 1997 ekspert ds. samorządowych Senackiej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Współorganizator i Prezes Lokalnej Fundacji Samorządowej Ziemi Przemyskiej, Związku Gmin Ziemi Przemyskiej, Policealnego Studium Administracji Samorządowej. Od 1980 r. Sekretarz a następnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Od 1972 r. aktywnie współpracuje z Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie jako wykładowca. Od 1995 jako Prezes LFSZP kieruje procesem tworzenia w Przemyślu pierwszej, w pełni samodzielnej wyższej uczelni. W latach 1990 – 1998 reprezentant obrońca samorządów w sporach z organami administracji rządowej oraz monopolistami przed Trybunałem Konstytucyjnym, Urzędem Antymonopolowym, Sądem Antymonopolowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych, opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, samorządu terytorialnego, ochrony środowiska i prawa konstytucyjnego, wyborczego i samorządowego Ukrainy a także autorskich programów o przełamaniu monopolu TPs.a. oraz gazownictwa.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XII/170/11 z 29.08.2011r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30