Artykuły

Jan Jarosiński

jan jarosinskiJan Jarosiński - całe swoje życie związany jest z województwem podkarpackim. Od wielu lat działa w organizacjach, których celem jest działalność na rzecz regionu. Zaczynał od rozsławiania uroków przyrody podkarpackiej jako instruktor harcerski, przewodnik turystyczny oraz wychowawca młodzieży.
Obecnie Jan Jarosiński należy do GOPR - Grupy Bieszczadzkiej, poprzez które niesie pomoc z narażeniem własnego życia na szlakach Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Jest także założycielem Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.
Dzięki jego zaangażowaniu i sile charakteru wiele osób zostało uratowanych, a organizacja STORAT zyskała rozgłos i uznanie w kraju i za granicą. Za działalność społeczną Jan Jarosiński został niejednokrotnie wyróżniony m.in.: Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Za Zasługi dla Turystyki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Z-a Zasługi dla Policji.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/946/10 z 23.08.2010 r. otrzymała odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30