Artykuły

Józefa Kwiatkowska

jozefa kwiatkowskaJózefa Kwiatkowska od roku 1986 organizuje Plenery młodych współczesnych malarzy polskich oraz Wieczory Literackie na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Jest autorką ponad dwustu obrazów, a także organizatorką ponad 40 wystaw i plenerów, nie tylko prac własnych. Artystka organizuje życie kulturalne w Sandomierzu, Ossali i Osieku. Od 1990 roku nieprzerwanie prowadzi zorganizowany przez siebie Dom Pracy Twórczej w Ossali, gdzie zaprasza pisarzy, malarzy i muzyków, na odbywające się dwa razy w roku literackie i muzyczne imprezy artystyczne. Bardzo aktywnie działa w środowisku kulturalnym polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku otrzymała od władz Florydy Dyplom Uznania za całokształt działalności kulturalnej na rzecz tamtejszej Polonii. Jako poetka wydała pięć tomików poezji, a jej proza to przede wszystkim kilka wydanych noweli. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Z inicjatywy jego Zarządu otrzymała Honorową Nagrodę 40-lecia Oddziału ZLP w Rzeszowie za całokształt twórczości i działalności kulturalnej dla środowiska województwa podkarpackiego w roku 2007. Józefa Kwiatkowska jest wybitnym propagatorem narodowej kultury, w tym współczesnej literatury zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ponadto była żołnierzem AK, a w chwili obecnej jest członkiem Stowarzyszenia Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za działalność okupacyjną otrzymała odznaczenia, takie jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej czy Odznakę Weterana Walk Niepodległościowych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/945/10 z 23.08.2010 r. otrzymała odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej dziejów zawodu aptekarskiego z województwa podkarpackiego.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30