Artykuły

Bronisława Betlej

bronislawa betlej

Bronisława Betlej - urodzona w Dominikowicach mieszka od wielu już lat w Jedliczu w województwie podkarpackim. Posiada duży dorobek literacki. Pierwsze utwory poetki ukazały się na początku lat 60-tych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej a także na antenie radiowej i telewizyjnej, uzyskując pochlebne oceny krytyków i odbiorców (również zagranicznych). Dotychczas autorka wydała 44 tomików wierszy - pierwszy „Przeciw światu" pojawił się na rynku wydawniczym w roku 1989 a ostatni „Jeślibyś zasiał miłości ziarno" - w roku bieżącym. Za działalność pisarską Pani Betlej była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana - posiada wiele odznaczeń, świadectw uznania, tytułów, honorów i certyfikatów środowisk naukowo-twórczych. Poetka od wielu lat figuruje w wielu Międzynarodowych Encyklopediach wydawanych przez Cambridge, była wielokrotnie zapraszana na Kongresy Intelektualistów w różnych częściach świata: w Edynburgu, San Francisco, Oxfordzie, Lizbonie, Waszyngtonie, Vancouver, Dublinie, w roku 2008 - w Anglii. Bronisława Betlej odbyła ponad 1000 spotkań autorskich z odbiorcami w różnym wieku, systematycznie bierze udział w sesjach popularno-naukowych oraz prestiżowych i okolicznościowych uroczystościach w południowych regionach kraju. Corocznie odbywają się też młodzieżowe Konkursy Recytatorskie Poezji Bronisławy Betlej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr L/943/10 z 23.08.2010 r. otrzymała odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30