Artykuły

Ksiądz infułat Józef Sondej

ks Jozef_sondejKsiądz infułat Józef Sondej urodził się w miejscowości Mazury na Podkarpaciu 1 marca 1914r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. z rąk biskupa Franciszka Bardy. Rozpoczął posługę duszpasterską jako wikariusz we Frysztaku. Pracował tam przez całą wojnę, do sierpnia 1945 r. W latach 1945-1949 był wikariuszem i katechetą w Szkole Podstawowej i Liceum Handlowym w Strzyżowie.


Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/890/10 z 31.05.2010 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30