Artykuły

Kazimierz Górny

kazimierz gornyKazimierz Górny (ur. 24 grudnia 1937 w Lubniu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1985–1992, biskup diecezjalny rzeszowski od 1992. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1960 z rąk biskupa Karola Wojtyły. W latach 1960-1970 pracował w parafiach archidiecezji krakowskiej. W 1977 roku został proboszczem parafii w Oświęcimiu. 26 października 1984 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i biskupem tytularnym Pertusy. 6 stycznia 1985 otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę biskupią. W związku z reorganizacją podziału terytorialnego Kościoła katolickiego w Polsce 25 marca 1992 został przeniesiony do nowo powstałej diecezji rzeszowskiej i mianowany jej biskupem diecezjalnym. W Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym rady ds. rodziny.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/889/10 z 31.05.2010 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30