Artykuły

Bronisław Kwiatkowski

kwiatkowskiBronisław Kwiatkowski (ur. 5 maja 1950 w Mazurach koło Kolbuszowej, zm. 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem) – generał broni Wojska Polskiego. Oficer wojsk pancernych i powietrznodesantowych. Od 1969 roku służył w Siłach Zbrojnych. Dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Syrii, 6 Brygadą Desantowo-Szturmową oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. W latach 2005 - 2007 sprawował stanowisko zastępcy dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, następnie dowódca operacyjny Sił Zbrojnych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/872/10 z 16.04.2010 r. otrzymał pośmiertną odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30