Artykuły

Andrzej Trybusz

Andrzej Trybusz – Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIII/473/05 z 29 sierpnia 2005 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za znaczący wkład w rozwój regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30