Artykuły

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” SA. w Rzeszowie

logoPrzedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO" SA w Rzeszowie, powstało w 1957 r. jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Miejscowych Surowców Mineralnych Przemysłu Terenowego w Rzeszowie.

„KRUSZGEO" od 55 lat prowadzi roboty geologiczno-wiertnicze, opracowuje dokumentacje z zakresu hydrologii, geologii inżynierskiej i surowcowej. Firma tworzy i utrzymuje miejsca pracy stając się źródłem utrzymania dla wielu rodzin Podkarpacia. Regularnie przeznacza środki finansowe na pomoc dla lokalnych przedsięwzięć, budowy dróg gminnych i powiatowych m.in. w gminie Tryńcza, Sośnica, Pilzno, Jasło. Budowy, modernizacji, remontów szkół i przedszkoli oraz szkolnych boisk sportowych oraz budowli sakralnych (kościoły w Rzeszowie, Pilźnie, Radymnie, Jarosławiu, Jaśle, Dębicy ośrodek rekolekcyjny w Bliznem, opactwo benedyktynek w Jarosławiu, Dom Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej). KRUSZGEO S.A. należy do 100 największych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.

W sytuacjach klęsk żywiołowych (powódź w 2010 roku) firma służyła pomocą w usuwaniu szkód w gminie Gorzyce. KRUSZGEO S.A. wspiera ochotniczą straż pożarną koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, imprezy kulturalne. Rokrocznie jest jednym ze sponsorów Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, oraz koncertu „Jednego Ducha, Jednego Serca" w Rzeszowie.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXV/469/12 z dnia 24.09.2012r. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO" SA w Rzeszowie otrzymało odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30