Artykuły

Danuta Steczkowska

Danuta SteczkowskaDanuta Steczkowska autorka nowatorskiego programu dla klas chóralnych, wybitny nauczyciel śpiewu i muzyki, długoletni prowadzący Chór CANTUS, który odbył liczne trasy koncertowe – krajowe i zagraniczne, rozsławiając Podkarpacie, m.in.: we Włoszech, Francji, Danii, Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Czechosłowacji.

Założycielka rodzinnego zespołu muzycznego pod nazwą MUZYKUJĄCA RODZINA STECZKOWSKICH, który koncertuje w Polsce i za granicą od wielu lat. Zespół ma na swoim koncie wydanie czterech płyt oraz prestiżowe nagrody i dyplomy z festiwali i konkursów krajowych oraz międzynarodowych. Zarówno MUZYKUJĄCA RODZINA STECZKOWSKICH, jak i chór CANTUS kilkakrotnie uświetniali swoim muzykowaniem msze papieskie podczas wizyt u Ojca Świętego Jana Pawła II, koncertowali dla Królowej Belgii Fabioli, prezydentów, ministrów oraz dyplomatów, jak również zagranicznych gości. Wielokrotnie gościli w programach radiowych i telewizyjnych. Dzieci Danuty Steczkowskiej rozsławiają Podkarpacie i Polskę, prowadząc działalność muzyczną, rękodzielniczą, nauczycielską i dziennikarską.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVI/464/12 z 24.09.2012 r. otrzymała odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30