Artykuły

Józef Ślisz

Jozef SliszJózef Ślisz (ur. 20 marca 1934 w Łukawcu k. Rzeszowa, zm. 6 marca 2001r.), wybitny syn ziemi rzeszowskiej, był współorganizatorem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" oraz strajków chłopskich na Rzeszowszczyźnie w 1981r. Po wprowadzeniu stanu wojennego, delegalizacji NSZZ RI „Solidarność" był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, organizował pomoc dla represjonowanych.

W stanie wojennym organizował Duszpasterstwo Rolników.W lutym 1985 r. wznowił działalność Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W latach 1987-89 przewodniczył Tymczasowej Radzie Krajowej RI „Solidarność". Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-93 sprawował mandat Senatora I i II kadencji, pełniąc w tym czasie funkcję Wicemarszałka Senatu.

Był członkiem senackich komisji Rolnictwa, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Był inicjatorem programu rozwoju Doliny Strugu. W 1991 założycielem fundacji im. Macieja Rataja oraz Akcji Rolnicy Rolnikom.

Józef Ślisz przez całe swoje życie wyróżniał się pracowitością i mądrością, zaś jego działalność publiczna nacechowana była zawsze godnością i prawdziwym – dobrze pojętym patriotyzmem.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXX/569/13 z dn. 25.02.2013r. otrzymał pośmiertną odznakę honorową „ Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30