Artykuły

Ewa Leniart

Ewa leniartRadna Województwa Podkarpackiego V kadencji, Wojewoda Podkarpacki od 8 grudnia 2015 r.

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Dylągówce oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra prawa. W czasie studiów uczestniczyła w społecznym udzielaniu porad prawnych w ramach Studenckiego Biura Porad Prawnych.

W 2000 r. rozpoczęła pracę w nowoutworzonym Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie na stanowisku inspektora ds. administracyjnych. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w tym Oddziale. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest zatrudniona najpierw na stanowisku asystenta, a obecnie adiunkta w Katedrze Historii Prawa i Studiów Europejskich Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego, historii powszechnej prawa i historii administracji.

Od lutego 2007 r. jest dyrektorem rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W związku ze swą pracą zawodową inspiruje działania o charakterze edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży na terenie Województwa Podkarpackiego. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych, wystaw i innych działań, które służą propagowaniu wiedzy o historii najnowszej Polski i Regionu.

Zainspirowała utworzenie Klubu Historycznego im. Ł. Cieplińskiego, skupiającego osoby z Regionu pasjonujące się historią. Członek społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. J. Popiełuszki i członek - założyciel Komitetu Budowy Pomnika płk. Ł. Cieplińskiego w Rzeszowie.

Mężatka, jedno dziecko.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30