Artykuły

JANUSZ MAGOŃ

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

magon

Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji od dnia 16 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, członek Komisji Budżetu Mienia i Finansów.
W Sejmiku Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawica Rzeczypospolitej.

Wcześniej Burmistrz Miasta Przeworska w latach 1998 – 2010, Radny Miasta Przeworska w latach 1998 – 2002. Zawodowo związany z Vistula SA (w latach 1980 – 1998). Obecnie pracuje w przedsiębiorstwie RENA Rzeszów gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Magister inżynier mechanik absolwent Politechniki Rzeszowskiej w 1980 roku. Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uzyskany Certyfikat Project Manager dla sektora finansów publicznych.

Żonaty, ojciec dwóch synów.

Zainteresowania – sport, historia, problemy społeczno – gospodarcze.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30