Artykuły

LIDIA BŁĄDEK 

Radna Województwa Podkarpackiego III i IV kadencji.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 16 lipca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku.

Członek Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik PSL „PIAST" na Województwo Podkarpackie oraz Sekretarz Zarządu Krajowego PSL „PIAST".

W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP II kadencji. Były członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Radna Województwa Podkarpackiego w latach 2006-2010 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Sejmiku oraz Przewodniczącej Komisji ds. zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminie Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Notariusz, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w wydziale zamiejscowym w Stalowej Woli.

Wykształcenie wyższe, dr nauk prawnych.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30