Artykuły

WOJCIECH BUCZAK

 

buczakRadny Sejmiku Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji.  Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od dnia 16 lipca 2013 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku. Członek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. W Sejmiku członek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność", członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". Prezes Stowarzyszenia Komitet Społeczny Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

W I kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego był Przewodniczącym Klubu Radnych AWS i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, w III kadencji Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Zawodowo związany z Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność", gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu.

Wcześniej pracował jako specjalista konstruktor w Zakładzie Badawczo Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów".

Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Honorowy Obywatel Sokołowa Młp.

Magister inżynier mechanik, specjalność technologia budowy maszyn. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, studia ukończył w 1980 r.

Prywatnie, żonaty, troje dzieci, troje wnucząt. Hobby: turystyka, narciarstwo.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30