Artykuły

Jarosław Brenkacz

brenkaczRadny Województwa Podkarpackiego IV kadencji.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia od dnia 16 lipca 2013 roku. Członek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30