Artykuły

kubas hul

TERESA KUBAS-HUL

Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego III i IV kadencji. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji do dnia 16 lipca 2013 roku. Członek Komisji: Budżetu, Mienia i Finansów oraz Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W Sejmiku członek Klubu Radnych Platforma Obywatelska. Przewodnicząca Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W latach 2006 - 2010 Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa.

Wcześniej, od 1995 do 2008 roku pracowała w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z samorządami oraz Dyrektor ds. współpracy i innowacji. W latach 2000-2002 była Zastępcą Dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR, a w latach 1998-2004 - Członkiem Zarządu Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, wcześniej m.in. w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Od 17 lat bierze udział w tworzeniu i zarządzaniu programami pomocowymi UE (RPAO PROGRAMU PHARE STRUDER, RRAPID, STRUDER 2, PHARE, SAPARD, Fundusze strukturalne 2004-2006, 2007-2013). Była również Doradcą wojewody podkarpackiego ds. Funduszy Unijnych. Autorka i realizatorka wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, np.: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Partnerstwo na rzecz aktywizacji lokalnej.

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Mgr ekonomii - studia ekonomiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również bankowość, zarządzanie i marketing na State University of New York w USA.

Prywatnie, zamężna, matka dwóch synów.


Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30