Stanisław Woś

IMG 7502Profesor dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ ur. 4 listopada 1941 r. w Jagielle, obecnie mieszka w Katowicach. Były Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej, konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiochirurgii.

W sposób kluczowy przyczynił się do uruchomienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej - Kliniki Kardiochirurgii. Zaangażowanie, pomoc i ciągła współpraca w systematycznym poszerzaniu zakresu działalności Kliniki Kardiochirurgii miała na celu dostosowanie jej działalności do potrzeb pacjentów.

W związku z wysoką w Województwie Podkarpackim umieralnością z powodu chorób układu krążenia w 2000 roku w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie podjęto kroki mające na celu poprawę opieki kardiologicznej. Pierwsze analizy potrzeb oraz uwarunkowań przeprowadzono przy życzliwej pomocy Pana Profesora Stanisława Wosia. Ze względu na duże społeczne znaczenie dla Województwa Podkarpackiego Pan Profesor w pełni poparł starania Samorządu Województwa Podkarpackiego jako jedno z najważniejszych zadań w dziedzinie ochrony zdrowia w naszym województwie. Uznał, że należy dołożyć wszelkich starań w celu utworzenia Kliniki Kardiochirurgii. Pozwoli to na pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w większości świadczeń kardiochirurgicznych, wykorzystanie całego potencjału i możliwości diagnostycznych i terapeutycznych istniejącej w Szpitalu Pracowni Hemodynamiki. Stworzy nowe miejsca pracy dla młodych, ambitnych ludzi zarówno lekarzy jak i personelu średniego oraz umożliwi sprzedaż wysokospecjalistycznych usług innym regionom w kraju jak i za granicą. Powołanie Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu stanowi podstawę do włączenia Szpitala do Krajowej Sieci Szpitali Ratujących Życie.

Pan Profesor dr hab. n. med. Stanisław Woś za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń oraz nagród m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę  „Za wzorową pracę w służbie zdrowia, „Honorową odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich oraz medal”, „Za ofiarność i odwagę” w 1963r, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej, Platynowy Laur „ Pro publico bono 2007”.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIX/513/16 z dn. 28.11.2016r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30